FANDOM


Tiền xu là một trong những loại mục tiêu , nơi người chơi được yêu cầu để lam cho nhân vật thu của họ thập một số lượng nhất định của đồng tiền , chạy một định khoảng cách nhất mà không có một tiền xu thu thập, hoặc bất kỳ mục tiêu khác liên quan tiền xu. Một số ví dụ bao gồm Pocket ChangeNgân hàng Piggy .

Pages in category "Coins"

Media in category "Category:Coins"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.